ENTH

News

โครงการปลูกป่า สร้างโป่งเทียม และสร้างฝาย เฉลิมพระเกียรติ

Back Jul 24, 2019

TTA Volunteer Spirits #2 นำโดยผู้บริหารและพนักงานจำนวน 80 คน ร่วมกับเครือข่ายอาสา บ้านดินไทย จัด โครงการ ปลูกป่า สร้างโป่งเทียม และสร้างฝาย เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าหนองยาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี เมื่อวันพุธที่ 24 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา ในครั้งนี้ จิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ช่วยกันสร้างโป่งเทียม เพื่อเป็นแหล่งแร่ธาตุสำคัญของ สัตว์ป่า และสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ซึ่งช่วยรักษาสมดุลในระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ต่อไป