บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด เป็นบริษัท ร่วมทุนระหว่างบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริหารงานโดยตระกูลมหากิจศิริ ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ ในการบริหารธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมาอย่างยาวนาน เป็นพันธมิตรกับแบรนด์ระดับโลกอย่างเนสท์เล่ มากว่า 40 ปี รวมถึงได้รับความไว้วางใจให้บริหารแบรนด์อาหารระดับโลก อาทิ มาการอง Pierre Hermé (ปิแอร์ แอร์เม่) และ ร้านโดนัท Krispy Kreme

บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ในกิจการพิซซ่า ฮัท ในประเทศไทยจาก บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับแต่งตั้งให้เป็นแฟรนไชส์ซี ประกอบธุรกิจบริหารร้านพิซซ่า ฮัท ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560

พิซซ่า ฮัท ดำเนินงานภายใต้บริษัท พีเอช แคปปิตอล ฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 70 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พิซซ่า ฮัท มีสาขาทั้งหมด 177 สาขา ทั่วประเทศ

ทาโก้ เบลล์ คอร์ป ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ ยัม! แบรนด์ส อิงค์ เป็นผู้บริหารเชนร้านอาหารกึ่งเม็กซิกันสไตล์ ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกซึ่งให้บริการอาหารประเภททาโก้ เบอร์ริโต และอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในเรื่องความอร่อย ความจัดจ้านของรสชาติ และการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเกินราคา รวมไปถึงการบริการอันน่าประทับใจที่มอบให้แก่ลูกค้าทั่วโลกมากกว่า 42 ล้านคนต่อสัปดาห์ ปัจจุบันมีทาโก้ เบลล์ 600 สาขา ที่เปิดให้บริการนอกประเทศสหรัฐอเมริกาในเกือบ 30 ประเทศทั่วโลก และมีจำนวนสาขากว่า 7,000 สาขาในสหรัฐอเมริกา และยังคงมุ่งมั่นขยายสาขาไปยังนานาประเทศ

บริษัท สยาม ทาโก้ จำกัด เป็น บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA และ บริษัท ซีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (โดยครอบครัวมหากิจศิริ) บริษัท สยาม ทาโก้ จำกัด จะดำเนินการบริหารแฟรนไชส์ ทาโก้ เบลล์ ในประเทศไทย

ทาโก้ เบลล์ ประเทศไทย ดำเนินงานภายใต้บริษัท สยาม ทาโก้ฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 70 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทาโก้ เบลล์ มีสาขาทั้งหมด 11 สาขา ทั่วประเทศ