วันที่ บริษัทหลักทรัพย์ ชื่อย่อ ราคาเป้าหมาย ดาวน์โหลด
02 ธ.ค. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PST 15.0
02 ธ.ค. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBSV 12.9
18 พ.ย. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PST N/A
12 พ.ย. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FSS 15.0
12 พ.ย. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KSS 15.8
12 พ.ย. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) KTBST 18.0
21 ต.ค. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FSS 15.0
20 ต.ค. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KSS 15.8
20 ต.ค. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) KTBST 18.0
09 ก.ย. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBSV 21.7
30 ส.ค. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PST 19.4
16 ส.ค. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) KTBST 21.0
16 ส.ค. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PST 20.0
23 ก.ค. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PST 19.4
30 มิ.ย. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FSS 18.0
11 มิ.ย. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBSV 22.3
07 มิ.ย. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PST 19.4
05 พ.ค. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PST 16.3
22 มี.ค. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) KTBST 13.0
18 มี.ค. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FSS 12.0
09 มี.ค. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KSS 11.2
05 มี.ค. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PST 9.3
10 ก.พ. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PST 6.9