TTA Welcomes On Board

TTA Welcomes On Board

กิจกรรม "TTA Welcomes On Board" เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้เข้าเยี่ยมชมเรือขนส่งสินค้าของบริษัทฯ รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อยู่ในระดับสากล และพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร โดยกิจกรรมเป็นการเดินทางไปและกลับในวันเดียวกัน (เต็มวัน) ไปยังท่าเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

09 เม.ย. 2561
  • รายละเอียดการลงทะเบียนและเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม Download
  • กำหนดการกิจกรรม "TTA Welcomes On Board" Download