สัญลักษณ์ มูลค่า
(ล้านบาท)
วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ อันดับเครดิตหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
รายละเอียดหุ้นกู้
TTA265A 1,200.0 11 พ.ย. 2564 11 พ.ค. 2569 4.5 ปี BBB 5.10%
TTA252A 800.0 11 พ.ย. 2564 11 ก.พ. 2568 3.25 ปี BBB 4.75%
TTA239A 1,500.0 26 มี.ค. 2564 26 ก.ย. 2566 2.5 ปี BBB 5.00%
TTA233A 716.2 3 ธ.ค. 2563 3 มี.ค. 2566 2.25 ปี BBB 5.00%
TTA221A 1,500.0 19 ต.ค. 2561 19 ม.ค. 2565 3.25 ปี BBB 5.00%
TTA213A 1,805.2 23 มี.ค. 2561 23 มี.ค. 2564 3 ปี BBB 4.50%
TTA187A 2,000.0 17 ก.ค. 2558 17 ก.ค. 2561 3 ปี BBB 4.25%