ยินดีต้อนรับสู่ นักลงทุนสัมพันธ์

SET: TTA
8.85
บาท
-0.05 (-0.56%)
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
9.00 - 8.80
ช่วงราคาระหว่างวัน
57,693,010
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
17.90 - 8.05
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

อัพเดทล่าสุด: 11 ส.ค. 2565 16:49

© ShareInvestor

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สัดส่วนรายได้
สัดส่วน EBITDA
รายได้ และ EBITDA
กำไรสุทธิ /
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ

หน่วย : ล้านบาท

2562
2563
2564
กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ
กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง
กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มการลงทุนอื่น

หน่วย : ล้านบาท

1,912
704
5,455
กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ
กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง
กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มการลงทุนอื่น (1)

(1) ส่วนกลางและการตัดรายการภายในกลุ่มธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท

รายได้
EBITDA

หน่วย : ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของ TTA
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงานปกติส่วนที่เป็นของ TTA

ข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ

24
เรือซุปราแมกซ์ 22 ลำ
และเรืออัลตราแมกซ์ 2 ลำ
24,987
อัตราค่าระวางเรือเทียบเท่า (1)
(ค่าเฉลี่ยรายไตรมาส)
3
เรือวิศวกรรม
ใต้ทะเล
176
สาขาของ
พิซซ่า ฮัท
11
สาขาของ
ทาโก้ เบลล์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ
  1. (1) อัตราค่าระวางเรือเทียบเท่า ประกอบไปด้วยอัตราค่าระวางเรือเทียบเท่าสำหรับเรือที่กลุ่มธุรกิจฯ เป็นเจ้าของ และกำไร (ขาดทุน) จากเรือเช่า ไม่รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของอนุพันธ์ อัตราค่าระวางเรือเทียบเท่าสามารถเปรียบเทียบได้ด้วยอัตราค่าระวางเรือซุปราแมกซ์ อ้างอิงดัชนี BSI สำหรับเรือเทกองที่มีระวางบรรทุก 58,000 เดทเวทตัน อย่างไรก็ตาม ขนาดกองเรือของกลุ่มธุรกิจฯ มีขนาดเล็กกว่ากองเรือที่ใช้เป็นดัชนีอ้างอิง

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

รายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

วารสารนักลงทุนสัมพันธ์ ไตรมาสที่ 1/2565

วารสารนักลงทุนสัมพันธ์ ไตรมาสที่ 1/2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565

Factsheet ไตรมาสที่ 1/2565

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน

ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

วิภาดา ชัยอาภรณ์

ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร อิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสาร ให้ท่านทางอีเมล เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท