วันที่ สถาบันจัดอันดับ อันดับเครดิตองค์กร / แนวโน้ม ดาวน์โหลด
23 ส.ค. 2564 TRIS BBB/ Stable
28 ม.ค. 2564 TRIS BBB/ Negative
14 ต.ค. 2563 TRIS BBB/ Negative
25 ธ.ค. 2562 TRIS BBB/ Stable
26 ธ.ค. 2561 TRIS BBB/ Stable
24 ก.ย. 2561 TRIS BBB/ Stable
2 มี.ค. 2561 TRIS BBB/ Stable
27 ธ.ค. 2560 TRIS BBB/ Stable
29 ธ.ค. 2559 TRIS BBB/ Stable
5 ม.ค. 2559 TRIS BBB+/ Stable
10 มิ.ย. 2558 TRIS BBB+/ Stable
2 ธ.ค. 2557 TRIS BBB+/ Stable