วันที่ กิจกรรม เอกสารการนำเสนอ เว็บแคสต์ เพิ่มในปฎิทิน
17 พ.ย. 2565
SET Digital Roadshow 3/2565
การประชุมกับนักลงทุน
11:15 - 12:00
ผ่านระบบ Video Conference ของเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ
15 พ.ย. 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2565
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
14:15 - 15:00
ผ่านระบบ Video Conference ของเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ
16 ส.ค. 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2565
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
14:15 - 15:00
ผ่านระบบ Video Conference ของเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ
15 มิ.ย. 2565
SET Digital Roadshow 1/2565
การประชุมกับนักลงทุน
14:15 - 15:00
ผ่านระบบ Video Conference ของเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ
17 พ.ค. 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2565
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
15:15 - 16:00
ผ่านระบบ Video Conference ของเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ
13 พ.ค. 2565
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1 ปี 2565
งานประชุมนักวิเคราะห์
11:00 - 12:00
MS Team
27 เม.ย. 2565
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
13:30
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
17 มี.ค. 2565
SET Digital Roadshow YE2564
การประชุมกับนักลงทุน
14:15 - 15:00
ผ่านระบบ Video Conference ของเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ
07 มี.ค. 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 4 ปี 2564
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
14:15 - 15:00
ผ่านระบบ Video Conference ของเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ